Verkon huolto- ja päivitystöitä viikoilla 11 ja 12